スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

Tab'î Mustafa Efendi(1705?-1770?)

Tab'î Mustafa Efendiは
http://www.turkmusikisi.com/bestekarlar/tabi_mustafa_efendi.htm
によれば1705?-1770?
チューリップ時代の音楽家。オスマン帝国第23代アフメド三世(アフメド3世、アフメト三世、アフメト3世)の時代。

Composers and Performers / Turkish Classical Music / Composers
COMPOSERS AND PERFORMERS
TAB'İ MUSTAFA EFENDİ
http://www.turkishmusicportal.org/composer.php?id=61&lang2=en
によれば

Tab'î Mustafa Efendi was born in Istanbul in 1705. His life was devoted to his interest in music and calligraphy. He became known with his later works. The manner and style in his works are pure and masterful; his melodies are worked with utmost artistry. He honed his original and lyrical style among the composers of his day. Thirty four of his works have survived to the present day, including four instrumental pieces, one kâr, twelve bestes, eight aðrý semâîs and nine yürük semâîs. He died in 1770.

上記英文の適当訳。

タビー・ムスタファ・エフェンディは1705年にイスタンブルで生まれた。彼の人生は、音楽の興味と書道の興味に捧げられた。彼は、彼の後(のち)の作品によって知られるようになった。彼の作品のやり方と様式は純粋で優れた技量を持つ;彼の旋律は最大限の芸術的才能とともに働く。彼は彼の時代の作曲家たちの間で、独特かつ詩的な様式に磨きをかけた。彼の作品は今日34曲残っている。それは4つの器楽曲、1つのカール、12のベステ、8つのアーウル・セマーイー、9つのユリュク・セマーイーが含まれる。彼は1770年に亡くなった。

http://www.turkmusikisi.com/bestekarlar/tabi_mustafa_efendi.htm
では1705年生まれに?、1770年没に?が付いている。
ここによれば、器楽曲は3つのペシュレヴPeşrev、1つのサズセマーイーSaz Semâî。
カールはMakam Nevâマカーム・ネヴァー(ネワー)、Usûl Devr-i Kebîrウスール・デヴリ・ケビールのYine bir dilbere dil kendini hayrân edecek。
彼の作曲した34曲が一覧で載っている。Besteci ve İcracılar / Klasik Türk Müziği / Besteciler
BESTECİ VE İCRACILAR
TAB'İ MUSTAFA EFENDİ
http://www.turkishmusicportal.org/composer.php?id=61&lang2=tr

1705’te İstanbul’da doğdu. Müziğe ve hat sanatına merak sardı. Daha sonra besteleriyle tanındı. Eserlerindeki edâ ve tavır çok asil, ustacadır. Nağmelerin işlenişi son derece sanatkâranedir. Orijinal ve lirik üslûbuyla zamanındaki bestekârlar arasında sivrilmiştir. Bestekârın günümüze ulaşabilen eserleri 4 saz eseri, 1 Kâr, 12 Beste, 8 Ağır ve 9 Yürük Semâî olmak üzere toplam 34 tanedir. 1770’te öldü.


http://www.adamgood.com/turkish_nota/map.php
でTab-i Mustafa Efendiで検索

Beyâtî Sarkı Yürük semâî Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 Gul Yuzlulerin Sevkine Gel
Dügâh Beste Devr-i kebîr Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 bergi gul ey gonca fem
Dügâh Agir Semâî Ağir aksak semâî Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 nedir ol
Hüseynî Yürük Semâî Yürük semâî Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 Ben gibi sana 龝ik-i ・tade bulunmaz
Hüseynî Yürük Semâî Yürük semâî Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 D
Sâz Kâr Beste Zencîr Tab-i Mustafa Efendi 1705-1770 Heme dilde s・穗 elde "S窘-k穩"imdir

上手くコピペ出来ないhttp://www.notahavuzu.com/
で上記文字化けしている曲を検索

Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz
Form:Y.S., Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:1374

Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz
Form:Y.S., Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:3532

Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır
Form:Beste, Makam:Sâzkâr,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Usûl:Zincir
TRT Repertuar No:6213http://www.trtnotaarsivi.com/tsm.php
でTabî Mustafa Efendiで検索

Repertuar No Eserin İlk Dizesi
341 Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur
1128 Bakma bize düşman gibi ordan beri gel ha
1374 Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz
1563 Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir
2034 Bir güzel Arnavudun gamzesi kâr etti hele
2561 Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin
3005 Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin
3118 Dağ-ı dilimi saklar iken yâre açıldı
3532 Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz
5732 Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey
5766 Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın
6213 Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır
7908 Nâz ile hıram eylese titrer o semen-ten
8171 Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh
8501 Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz
8502 Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir
8791 Portakal ü turunç...
10009 Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi
10563 Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze

---------------------------------------------

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
BESTEKARLAR
1976'DAN BERİ ESERLERİNİ İCRA ETTİĞİMİZ BESTEKARLAR::.
http://devletkorosu.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=34
によれば

TAB’Î MUSTAFA EFENDİ
(1705? - 1765)

Türk bestekâr, hattat, şâir, hânende ve sâzendesi. İstanbul’da doğdu, tahsilini Enderun’da yaptığı sanılıyor. Şiirlerinde “Tab’î” mahlasını kullanmıştır. Bazı eserlerinin güftelerini kendisi yazmıştır. Zamanın değerli şâirleri arasında sayılmıştır. Lâle Devri’nin sonlarına doğru önemli bir bestekâr olarak adını duyurmaya başlamış ve dönemin en önde gelen bestekârlarından biri olarak kabûl edilmiştir.

もしかしてTab’îの読みは「タビー」では無く「タブイー」?

(2011/06/16追記。Google翻訳を使ってみた。翻訳の信頼性は?

Türk bestekâr, hattat, şâir, hânende ve sâzendesi.
トルコの作曲家、書家、詩人、歌手、楽器演奏家?
İstanbul’da doğdu, tahsilini Enderun’da yaptığı sanılıyor.
彼はEnderunの教育と考えられているイスタンブルで生まれた?
イスタンブルで生まれ、教育をEnderunで受けた?
Şiirlerinde “Tab’î” mahlasını kullanmıştır.
詩では“Tab’î”というペンネームを使っていた?
Bazı eserlerinin güftelerini kendisi yazmıştır.
いくつかの作品で、彼は詩を書いている?
Zamanın değerli şâirleri arasında sayılmıştır.
時代の詩人の一人であると考えられている?
Lâle Devri’nin sonlarına doğru önemli bir bestekâr olarak adını duyurmaya başlamış ve dönemin en önde gelen bestekârlarından biri olarak kabûl edilmiştir.
チューリップ時代の後期、作曲家として名を成し、最も著名な作曲家の一人として認識されている?

http://www.sozluk.com/で調べると意味は英語で、
*bestekâr:composer→作曲家
*hattat:penman→書家、習字の先生、文士、作家
*şâir:poet→詩人
*hânende:formerly professional singer of Turkish classical music.→以前の?かつての? トルコ古典音楽のプロの歌手
*sâzende:1. musician (who plays one of the traditional Turkish instruments). 2. saz player.→1.音楽家(音楽家は伝統的なトルコの楽器のひとつを演奏する)2.サズ奏者)

-----------------------------------------------
http://www.notahavuzu.com/
で再度検索。
Tab'îでは上手く検索出来なかったが、Mustafa Efendiで検索し、不要なものを除去(ウトリーItrîの曲とかが引っかかってくる)

Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur
Form:Beste, Makam:Rahatülervâh,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Çenber
TRT Repertuar No:341

Bakma bize düşman gibi ordan beri gel ha
Form:Y.S., Makam:Hûzî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:1128

Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz
Form:Y.S., Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:1374

Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir
Form:Beste, Makam:Dügâh,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Kebîr
TRT Repertuar No:1563

Bir güzel Arnavud'un gamzesi kâr etti hele
Form:Beste, Makam:Hûzî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Muhammes
TRT Repertuar No:2034

Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin
Form:Beste, Makam:Yegâh,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Hafif
TRT Repertuar No:2561

Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin
Form:A.S., Makam:Bayâti,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:3005

Dağ-ı dilimi saklar iken yâre açıldı
Form:Beste, Makam:Kürdî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:Dâniş Bey, Usûl:Hafif
TRT Repertuar No:3118

Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz
Form:Y.S., Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:3532

Gelin gidelim Allah yoluna
Form:İlâhi, Makam:Hicaz,
Bestekâr:Mustafa Efendi (Şeyh), Güftekâr:Yûnûs Emre, Usûl:Düyek
TRT Repertuar No:16268
→同一人物か別人か不明

Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey
Form:Y.S., Makam:Bayâti,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:5732

Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın
Form:A.S., Makam:Yegâh,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:Yahyâ Nazîm Çelebi, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:5766

Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır
Form:Beste, Makam:Sâzkâr,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Usûl:Zincir
TRT Repertuar No:6213

Nâz ile hıram eylese titrer o semen-ten
Form:Y.S., Makam:Şehnaz Bûselik,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:7908

Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh
Form:A.S., Makam:Dügâh,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:8171

Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:8501

Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir
Form:Beste, Makam:Nühüft,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Kebîr
TRT Repertuar No:8502

Portakal ü turunç...
Form:A.S., Makam:Rehâvî,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Sengin Semâî
TRT Repertuar No:8791

Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi
Form:Beste, Makam:Rast,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Hafif
TRT Repertuar No:10009

Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze
Form:Y.S., Makam:Hicaz,
Bestekâr:Tab'î Mustafa Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:10563

改定履歴
2011/06/16
İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği KorosuのTAB’Î MUSTAFA EFENDİ(1705? - 1765)の人物紹介をGoogle翻訳を使って訳してみた

関連記事
オスマン帝国チューリップ時代の音楽家
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-61.html
スポンサーサイト

テーマ : 民族音楽
ジャンル : 音楽

コメントの投稿

非公開コメント

検索フォーム Search
プロフィール

白いりんご

Author:白いりんご
民族音楽に関するメモ。情報の信頼性は低いので注意。
検索エンジン経由で来られた方へ。
目当ての記事が見つからない場合、記事を移動している可能性があります。右上のブログ内検索を御利用下さい。

最新コメント
最新トラックバック
カテゴリ Category
RSSリンクの表示
リンク
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。