スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi(?-1835)

第28代オスマン帝国スルタン、セリム3世(1761-1808)の治世に活動した音楽家には

アブデュルハリム・アー Abdülhalim Ağa
ヴァルダコスタ・アフメット・アー Vardakosta Ahmet Ağa
キュチュク・メフメット・アー Küçük Mehmet Ağa
ヌマン・アー Numan Ağa
シャキル・アー Şakir Ağa
サドゥッラー・アー Sadullah Ağa
エミン・アー Emin Ağa
キョミュルジュザデ・ハフズ・エフェンディ Kömürcüzade Hafız Efendi
タンブリ・イザク Tanburi İzak
デデ・エフェンディ Dede Efendi

がいる。

関連記事
セリム三世(セリム3世)と音楽
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-27.html

このうちキョミュルジュザデ・ハフズ・エフェンディ Kömürcüzade Hafız Efendi
の名前が気になったので調べてみた。

babylon
Turkish to English Translation
http://translation.babylon.com/turkish/to-english/
でKömürを調べると、n. coal, charcoalとのこと。
「炭、木炭」の意味になるのかな?

同じく
Kömürcüを調べると、n. charcoal burnerとのこと。
charcoal burnerは「炭焼き人」もしくは「木炭ストーブ」の意味だが、ここでは「炭焼き人」の意味になるのかな?

関連記事
~ジ、~ジュはトルコ語で~屋さん?
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-122.html

ペルシア語の接尾辞でzadeは「~の子孫」なので

関連記事
~ザーデ「~の子孫」(ペルシア語接尾辞)
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-48.html

Hafızはアラビア語でحافظ‎ , ḥāfidh , Hafiz , ハーフィズ でクルアーンを暗唱できる人物に与えられる称号かな?

Efendiは、
EFENDI.jp
トルコの人名 The Turkish Names
http://www.efendi.jp/rq/script/languages/ancient/names/turkish_names.html
によれば

~トルコ人の名前は、今では「名前+姓」のシンプルなものになっているが、元来姓は無かった。
古典的名前ではいくつかのパターンがある~

~「父の名前 -oğlu +名前」、Özdemiroğlu Osmān Paşa といえば、「オズデミルの息子、将軍オスマーン」という意味(末に称号をつけることがままある。 Paşa は将軍、 Bey は知事など公称だが、Çelebi は貴族、Efendi は学者といった自称であり、勝手に付ける)。 -oğlu の代わりにペルシア風に -zāde を用いることもある~

~両者を合わせて、「出身地や職業や父祖の名 -li/lu +父の名前 -oğlu/-zāde +名前」ともするが、ペルシアとは順序が異なる。 Eğri Abdı-zāde Mehmet Bey といえば、「エウリ出身の、アブドゥの息子、知事メフメト」という意味~

だそうなので、「学者」の意?

Kömürcüzade Hafız Efendiで「炭焼き人の子孫、コーランを全て覚えて暗唱できる、学者」といった感じの意味になるのかな?

-------------------------------------------------------------

Kim Kimdir?にKömürcüzade Hafız Mehmet Efendiの記事があった。
1835年没らしい。

Kim Kimdir?
Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi ( .... - 1835)
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=917

III. Selim II. Mahmud devirlerinin en tanınmış, kudretli bestekarlarından ve hanendelerinden olan Kömürcüzade Hafız Mehmed Efendi'nin bu iki padişaha da musahiblik yaptığı bilinmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmeyen Hafız Mehmed Efendi'nin 1835? yılında öldüğü sanılmaktadır.

II. Mahmud devrinin tanınmış hanendelerinden Hafız Abdullah (Şehlevendim)'ın kardeşi olan bu değerli bestekarımız hakkında maalesef fazla bilgi yoktur. Ata Tarihi'nin 4. cildinin 304. sayfasında bazı şiirleri de yazılıdır. Bu suretle bestekarın şiirle de uğraştığını öğreniyoruz. Birçok eserinin unutulduğu veya kaybolduğunda şüphe olmayan

Kömürcüzade Hafız Mehmed Efendi'nin bugün elde bulunan eserleri pek azdır. Günümüze ulaşan bu eserler arasında musiki değeri yüksek, sanat abidesi sayılabilecek eserler çoğunluktadırlar.


-------------------------------------------------

Nüve Forum » kütüphane » Kültür » Müzik » Müzisyenler » Besteciler » Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi (besteci)
http://www.nuveforum.net/1052-besteciler/271388-komurcuzade-hafiz-mehmet-efendi-besteci/
によると、以下の通り。

KÖMÜRCÜZADE HAFIZ MEHMET EFENDİ, türk besteci (öl. 1835 ?). Yaşamı üzerine hiçbir bilgi yoktur. Selim III ve Mahmut II dönemlerinin büyük bestecile-rindendir. ismail Dede Efendi ve Selim III ile ortaklaşa fasıllar bestelemiş olması bunun kanıtıdır. Günümüze ulaşan 14 yapıtının 5'i beste, 4'ü ağırsemai, 5'i de şarkı formundadır. En ünlü yapıtı hüzzam bestesidir: Aldım hayâl-i perçemin ey mah dideme. ismail Dede Efendi ile birlikte besteledikleri şevkefza faslının ikinci bestesi (Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam) ve ağırsemaisi de (Dil-besteye lutf-i keremin ma-hazar eyle) seçkin yapıtlardır.

1835年に?が付いてるので、没年は確定では無いのかな?

babylon
Turkish to English Translation
http://translation.babylon.com/turkish/to-english/
でbesteを調べると

n. composition, setting
n. five, cinque (French)

compositionは

1.組み立て、組織、組成、配合、構成、構図
2.作文
3.作曲
4.合成、複合
5.合成物、組成物
6.〔債権者との〕和解、示談
7.気質
8.植字、文字組版 【略】comp

の意味とのこと。

settingは、

1.〔あるものの周りの〕状況、環境、背景
2.〔映画や演劇の〕設定、背景
3.〔映画や演劇の〕舞台装置
4.《音楽》〔歌詞に付けた〕曲、音楽
5.〔機器の〕設定値[レベル]
6.〔宝石などの〕台枠
7.〔食卓に並べた一人分の〕食器類◆テーブルナプキンやマットをも含めた一式。
8.〔めんどりの巣のひとかえりの〕卵

→両方で共通するのはcomposition「作曲」、setting「《音楽》〔歌詞に付けた〕曲、音楽」になるのかな?

fiveは「5」で、cinque (French) は何の意味だろう?
→エキサイト翻訳(フランス語)でcinqueを調べたら「5」の意味だった。

babylon
Turkish to English Translation
http://translation.babylon.com/turkish/to-english/
でbesteciを調べると、

n. composer, person who composes musical compositions; melodist

名詞 作曲家、音楽作品を作曲する人;美しいメロディーをつける作曲家
の意味で良いかな?

Selim III ve Mahmut IIで28代セリム3世と30代マフムト2世?

ismail Dede Efendi ve Selim IIIでイスマイル・デデ・エフェンディとセリム3世?

Günümüze ulaşan 14 yapıtının 5'i beste, 4'ü ağırsemai, 5'i de şarkı formundadır.
14の作品があって、それは5つのベステと4つのアウル・セマイと5つのシャルクで、合計14?

En ünlü yapıtı hüzzam bestesidir: Aldım hayâl-i perçemin ey mah dideme.
「Aldım hayâl-i perçemin ey mah dideme」はMakam:hüzzamの歌の名前かな?

Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam
はşevkefzaのbeste?

Dil-besteye lutf-i keremin ma-hazar eyle
はşevkefzaのağırsemai?


------------------------------------------------------------

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
1976'DAN BERİ ESERLERİNİ İCRA ETTİĞİMİZ BESTEKARLAR...
KÖMÜRCÜZÂDE HÂFIZ MEHMED EFENDİ
http://devletkorosu.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=34
によると

( ? - 1835)
III. Selim ve II. Mahmûd dönemlerinde pâdişâh musâhipliğine kadar yükselmiş büyük bir bestekârdır. Dede Efendi ile ortak olarak besteledikleri Şevkefzâ Faslı’nı bu makamı bulan III. Selim’e sunmuşlardır. Neveser Faslını da bu makamı bulan Dede Efendi ile ortak bestelemişlerdir. Zamanımıza on beş kadar eseri gelebilmiştir.

------------------------------------------------------------------

http://www.notahavuzu.com/
で作曲家Kömürcüzadeで調べる


Açıldı gonce-i baharım pür oldu
Form:A.S., Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:33

Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme
Form:Beste, Makam:Hüzzâm,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Remel (Ağır)
TRT Repertuar No:335

Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
Form:Şarkı, Makam:Bûselik Aşîran,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:Enderûnî Vâsıf, Usûl:Şarkı Devr-i Revânı
TRT Repertuar No:3096

Dil-besteye lûtf u keremin mâ-hâzar eyle
Form:A.S., Makam:Şevkefzâ,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:3358

Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i sîmîn-endâm
Form:Beste, Makam:Şevkefzâ,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Hafif (Ağır)
TRT Repertuar No:6521

Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus
Form:A.S., Makam:Neveser,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:Enderûnî Vâsıf, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:7531

Nev edâlı bir dilberi göreli oldum müşteri
Form:Şarkı, Makam:Bûselik Aşîran,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak
TRT Repertuar No:8234

O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı
Form:Beste, Makam:Neveser,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:Enderûnî Vâsıf, Usûl:Berefşan
TRT Repertuar No:8519

Olmuşum dîvâne vü hayrân-ı Rum
Form:Şarkı, Makam:Mâhûr,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:Sâlih Hayri Efendi, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:8489

Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefâ
Form:Şarkı, Makam:Bayâti,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Revân
TRT Repertuar No:8728

Ser-dağ-ı gönül tâze açılmış gülümüzdür
Form:A.S., Makam:Hicaz,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:9683

Sevdi cânım şimdi bir nevres-fidan
Form:Şarkı, Makam:Sabâ,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak
TRT Repertuar No:9786


---------------------------------------------------------------


12曲しか見付からなかった。
ベステが3曲と、アウル・セマーイーが4曲、シャルクが5曲。
→ベステが2曲足りない?

Aldım hayâl-i perçemin ey mah dideme
はMakam:Hüzzâmのベステだった。

Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme
Form:Beste, Makam:Hüzzâm,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Remel (Ağır)
TRT Repertuar No:335

Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam
はMakam:Şevkefzâのベステで合ってた。

Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i sîmîn-endâm
Form:Beste, Makam:Şevkefzâ,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Hafif (Ağır)
TRT Repertuar No:6521

Dil-besteye lutf-i keremin ma-hazar eyle
もMakam:Şevkefzâのアウル・セマーイーで合ってた。

Dil-besteye lûtf u keremin mâ-hâzar eyle
Form:A.S., Makam:Şevkefzâ,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:3358


------------------------------------------------------

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
http://www.sanatmuziginotalari.com/besteci_arama.asp
では11曲しか見付からず

--------------------------------------------------------
キョミュルジュザデ・ハフズ・エフェンディ
キョミュルジュザデ・ハフズ・メフメト・エフェンディ
キョミュルジュザデ・ハフズ・メフメット・エフェンディ
キョミュルジュザーデ・ハーフズ・メフメド・エフェンディ
キョミュルジュザーデ・メフメト・エフェンディ
キョミュルジュザーデ・メフメット・エフェンディ
Kömürcüzade Hafız Efendi
Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi
KÖMÜRCÜZÂDE HÂFIZ MEHMED EFENDİ
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.


---------------------------------------------------------------
追記。大事なのを忘れてた。

Türk Mûsikîsi
KÖMÜRCÜZÂDE HAFIZ MEHMED EFENDİ ( ? /1835?)
http://www.turkmusikisi.com/bestekarlar/komurcuzade_hafiz_mehmed_efendi.htm

III. Selim II. Mahmud devirlerinin en tanınmış, kudretli bestekarlarından ve hanendelerinden olan Kömürcüzade Hafız Mehmed Efendi'nin bu iki padişaha da musahiblik yaptığı bilinmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmeyen Hafız Mehmed Efendi'nin 1835? yılında öldüğü sanılmaktadır.
II. Mahmud devrinin tanınmış hanendelerinden Hafız Abdullah (Şehlevendim)'ın kardeşi olan bu değerli bestekarımız hakkında maalesef fazla bilgi yoktur. Ata Tarihi'nin 4. cildinin 304. sayfasında bazı şiirleri de yazılıdır. Bu suretle bestekarın şiirle de uğraştığını öğreniyoruz. Birçok eserinin unutulduğu veya kaybolduğunda şüphe olmayan

Kömürcüzade Hafız Mehmed Efendi'nin bugün elde bulunan eserleri pek azdır. Günümüze ulaşan bu eserler arasında musiki değeri yüksek, sanat abidesi sayılabilecek eserler çoğunluktadırlar.

こちらに彼の作曲になる歌15曲の一覧がある。

Beste
Araban–Kürdi
Remel
Dil sayd olamaz gayra o bir mürg–ı hümadır

Şarkı
Bayati Araban
Ağır Aksak
Gönül meyl–eyledi bir meh–cemale

Şarkı
Gerdaniye–Kürdi
Ağır Aksak
Şarkı
Dil verip oldum mübtela

Beste
Pesendîde
Remel
Ey nam–dar–ı fazl–ı hüner şah–ı nükte–ver

Ağır Semai
Pesendîde
Aksak Semai
Oldukça mevc–hıyz tenim dide–ı giryan

の歌はhttp://www.notahavuzu.com/には無かった。
逆に、

Açıldı gonce-i baharım pür oldu
Form:A.S., Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:33

Olmuşum dîvâne vü hayrân-ı Rum
Form:Şarkı, Makam:Mâhûr,
Bestekâr:Kömürcüzâde Mehmet Efendi H., Güftekâr:Sâlih Hayri Efendi, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:8489

の歌がTürk Mûsikîsi側に載ってない…
どういうこと?

→Ser-dağ-ı gönül tâze açılmış gülümüzdürは、notahavuzu.com側ではMakam:Hicaz、Türk Mûsikîsi側ではMakam:Hümayunの扱いになってる。

→今、気付いたけど、この文章
Kim Kimdir?
Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi ( .... - 1835)
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=917
と同じ。
というより、Türk Mûsikîsiが先で、Kim Kimdir?側がTürk Mûsikîsiのコピー&ペーストかな?


関連記事
セリム三世(セリム3世)と音楽
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-27.html

セリム三世(セリム3世):音楽への関心
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-28.html

デデ・エフェンディについて
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-11.html

~ジ、~ジュはトルコ語で~屋さん?
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-122.html

~ザーデ「~の子孫」(ペルシア語接尾辞)
http://minzokuongaku822.blog122.fc2.com/blog-entry-48.html
スポンサーサイト

テーマ : 民族音楽
ジャンル : 音楽

コメントの投稿

非公開コメント

検索フォーム Search
プロフィール

白いりんご

Author:白いりんご
民族音楽に関するメモ。情報の信頼性は低いので注意。
検索エンジン経由で来られた方へ。
目当ての記事が見つからない場合、記事を移動している可能性があります。右上のブログ内検索を御利用下さい。

最新コメント
最新トラックバック
カテゴリ Category
RSSリンクの表示
リンク
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。